SPZOZ Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia 

ul. Gliwicka 28

44-153 Sośnicowice

NIP 969-11-59-161

REGON 272364286

tel. +48 32 2387155